NATURSKOLEN FOR PÆDAGOGER

 

Velkommen Naturskolen Kurser Galleri Kontakt

 

Udtalelser

Kursusleder

Litteratur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litteratur

Peter Bang: NATUR OG UDELIV MED BØRN

Bogen danner idegrundlaget for naturskolens kursusvirksomhed og er velegnet som teoretisk udgangspunkt for naturskolens kurser.

Bogen behandler pædagogik i naturen - og naturen i pædagogikken. Bogen henvender sig til pædagoger, pædagogstuderende og pædagogmedhjælpere, samt forældre og andre voksne, der ønsker at give børn del i naturen.

I bogen omtales forslag til aktiviteter, lege og oplevelser, som kan foregå udendørs i den natur, som alle har fri adgang til, og som rummer de største muligheder for at opleve, opdage og undersøge naturen i naturens eget rum.

Bogen er tilrettelagt som en handlingsrettet aktivitetshåndbog, der først og fremmest har til hensigt at give ideer og inspiration til at understøtte og udvikle børns glæde ved oplevelser med den levende natur i nærmiljøet - hovedsagelig i skov, park og krat, samt ved strand, sø, å, mose og vandhul.

I bogen gives gode råd, eksempler, praktiske tips og forslag til aktiviteter, som kan bruges direkte med børn og desuden ideer til, hvordan naturen og dens indhold af stort og småt kan formidles, så børns behov for oplevelse og forklaring om naturen kan imødekommes.

Fra lektørudtalelsen, Bibliotekernes Indbindingscentral:

- ”En fortræffelig bog, der pointerer vigtigheden af, at børn tidligt får et godt forhold til naturen og nærmiljøet gennem brug af sanserne ved handling og oplevelse. Derved opnår de mulighed for en bedre livskvalitet og vil gradvis udvikle større global natur- og miljøforståelse…”

Udgivet hos Forlaget Børn & Unge / Pædagogisk Bogklub.

128 sider, format: 19 x 22 cm. Farve og s/h fotos. Kan lånes på biblioteket eller købes hos boghandleren, hos forlaget Børn & Unge og Pædagogisk Bogklub: www.paedagogiskcentrum.dk 

 

Af anden pædagogisk relevant faglitteratur vedr. natur, børn og udeliv kan bl.a. anbefales følgende: 

Bent Vigsø og Vita Nielsen: Børn & Udeliv (Forlaget CVU Vest Press, 2006)

Svein Sjøberg: Naturfag som almendannelse - En kritisk fagdidaktik (Forlaget Klim 2005)

Ophelia Achton: Naturfag - Overvejelser om uderummet (Forlaget Klim, 2005)

Lasse Edlev: Natur og Miljø i pædagogisk arbejde (Forlaget Munksgård, 2004)

Ophelia Achton: Udebogen (Forlaget Klim, 2001)

Lars Owe Dahlgren og Anders Szczepanski: Udendørs pædagogik (Forlaget Børn & Unge, 2001)

Patrik Graham m. fl.: Børns udeleg - Betingelser og betydning (Forlaget Børn & Unge, 2000)

Carsten Gottlieb Hansen og Carsten Mølholm Frederiksen: Skvalderkål og pandekager - om bål og bålmad med børn (Dansk Legepladssselskab – Frie Børnehavers Forlag, 2000)

Bjarne Ernst: Naturens Pædagogik (Semi-forlaget, 1998)

Janni Milsted og Mette Østergård: Børnehuset Møllen - 3 år som grøn institution (Forlaget Børn & Unge, 1996)

Kongerosens personale: By- og mudderkultur (Forlaget Børn & Unge, 1995)

Lejre Forsøgscenter og Zoologisk Have: Anderledes Skolegårde og legepladser (Skoletjenesten, 1993)

Naturbørnehaver (rapport udgivet af miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 1992)

Bent Leicht Madsen: Børn, dyr & natur (Forlaget Børn & Unge, 1988)

Carsten Gottlieb Hansen: Tør du kysse frøen (Frie Børnehavers Forlag, 1987)

Bent Leicht Madsen og Ulla Fisher: Se her (Forlaget Børn & Unge, 1984)

 

Velkommen Naturskolen Kurser Galleri Kontakt 

NATURSKOLEN FOR PÆDAGOGER, Vesterskovvej 30, 4793 Bogø. Tlf.: 55 89 45 44. E-mail: mail@udekurser.dk