NATURSKOLEN FOR PÆDAGOGER

Velkommen Naturskolen Kurser Galleri Kontakt

Udtalelser

Kursusleder

Litteratur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udtalelser

Siden Naturskolen For Pædagoger blev grundlagt i 1998 har 6.264 voksne fra 2.567 forskellige institutioner deltaget i kurser over hele Danmark. Der er blevet afholdt 411 kurser, heraf 17 internatkurser, 235 dagkurser, samt 161 personalekurser og kurser lokalt.

Ligesom mange institutionsmedarbejdere har været på kursus, således har også naturskolen i mødet med mange særdeles dygtige, engagerede og fagligt kompetente voksne været på kursus næsten konstant - og hen ad vejen fået masser af ideer og inspiration til udvikling af nye kurser.

Helt fra starten har det været hensigten, at forbedre og udvikle naturskolens koncept til glæde for kommende kursusdeltagere og dermed børnene i institutionerne og deres oplevelser med natur og udeliv. Som et vigtigt led i denne proces er alle kursusforløb efterfølgende blevet evalueret af deltagerne.

Fra det første kursus blev afholdt og frem til sidste opdatering af denne side er der blevet udleveret 6.264 evalueringsskemaer med forskellige spørgsmål og plads til kommentarer fra deltagerne. Efterfølgende er 3.768 evalueringsskemaer (60%) returneret i udfyldt stand.

Det første spørgsmål i naturskolens evalueringsskema lyder således: Hvordan er din bedømmelse af kurset som helhed? Svar-mulighederne er: A. meget vellykket. B. vellykket. C. tilfredsstillende. D. mindre tilfredsstillende. E. dårlig. F. meget dårlig.

Ud af samtlige 3.768 besvarelser lød bedømmelsen således:

2.437 deltagere (64,8 %) svarede meget vellykket. 1.044 deltagere (27,7 %) svarede vellykket. 278 deltagere (7,4 %) svarede tilfredsstillende. 8 deltagere (0,2 %) svarede mindre tilfredsstillende. 1 deltager (0,03 %) svarede dårlig. 0 deltagere svarede meget dårlig.

Mange kursister har endvidere givet deres skriftlige mening til kende i skemaet under øvrige kommentarer eller som følgeskrivelser og breve tilsendt efterfølgende.

Herunder bringes gennemgående udtalelser, der giver et lille indblik i, hvilke indtryk mange kursister har haft med sig hjem i rygsækken efter deltagelse i henholdsvis dagkurser, internatkurser, kurser lokalt, samt personalekurser...

 

Udtalelser i forbindelse med DAGKURSER:

· lækkert at kurset var så praktisk og at man selv var aktiv hele vejen igennem · godt vi var i mindre grupper og at grupperne var fordelt med passende afstand i skoven · underviserens store engagement og interesse for udelivet smittede virkelig af på os andre · jeg fik mere end indfriet mine forventninger · dejligt at være sammen med andre med samme interesser og lyst for naturen som en selv · har ikke afprøvet så meget natur selv før – er nu blevet modigere pga. den viden jeg har fået på kurset · tak for et super naturkursus · jeg bobler af lyst og glæde til at gå i gang med de mange nye ideer · fedt at der var TID, ingen stress, en mangelvare i dagligdagen · alsidigheden var god – mange forskellige aktiviteter · tydelig instruktion · Godt med teori og instruktion først – og så afprøve det bagefter · teori og praksis fik sammenhæng · kurset har givet mig inspiration og lyst til at præsentere det jeg har lært for kollegaer og komme i gang · det var godt også at få tid til at nyde naturen · kunne sagtens bruge flere dage på kursus · fin blanding af undervisning og selvstændigt arbejde i grupperne · dejligt med glade og positive undervisere og plads til humor · godt at SFO´er og BHV var i grupper for sig - og at os der kom fra samme institution var i gruppe sammen · Jeg er blevet helt ”hook´ed” på udelivet - de dåner derhjemme!!! · betragter mig selv som meget erfaren, men jeg fik genopfrisket mange ting og kunne bruge lidt af det hele · god planlægning, god faglighed og praktisk materiale, god undervisning · nu vil jeg opstarte en udegruppe i børnehaven · godt at vi selv fik fingre i både natur og materialer · jeg har før været på et af jeres kurser og det jeg har lært bliver brugt meget med børnene i vores skovprojekt – og nu har jeg fået endnu flere ideer – tak for det! · jeg håber vi mødes igen · 

 

Udtalelser i forbindelse med INTERNATKURSER:

· jeg har bare glædet mig sådan til dette kursus, og det har indfriet alle mine forventninger · alle blev grebet af at ville dette – i en sådan grad, at jeg godt kunne bruge flere dage med endnu flere input · jeg har virkelig nydt at have tid til selv at fordybe mig sammen med ligesindede med samme interesse og lyst · trygheden i den samme gruppe alle dagene gjorde at jeg overskred egne grænser · min interesse for at bruge naturen med børnene er blevet meget større · det var godt at vi selv skulle være deltagende, aktive og derigennem lære · kursuslederens personlighed, engagement og holdning til naturen var meget inspirerende · jeg kunne godt tænke mig et opfølgningskursus · nu føler jeg mig mere sikker på at formidle noget videre til børnene · kurset var en suveræn appetitvækker til vores kommende udeuge · lækkert at blive inspireret med så mange ideer og forslag til aktiviteter · masser af gode AHA-oplevelser · det var godt med en kombination af lege og sanseoplevelser sammenkoblet med de praktiske opgaver · godt at det hele foregik ude i naturen · det har været et utrolig godt tilrettelagt kursus - godt planlagt og dejligt at man ikke skulle bruge tid på unødvendige ting som at skulle finde remedier m.v. - vi har kunnet koncentrere os om bare at suge til os af nyt stof · tæt samarbejde – learning by doing – egen indsats i højsædet · fedt med noget nyt at tage med hjem, jeg har fået indfriet alle mine forventninger – dejligt! · et perfekt supplement til vores daglige arbejde · tusind tak for et rigtig godt kursus – jeg håber meget at jeg får chancen igen · 

 

Udtalelser i forbindelse med KURSER LOKALT:

· fint at kurset fandt sted i vores eget område, derved kan vi bedre se stedets muligheder · kursuslederen var god til at fange hvad der interesserede den konkrete personalegruppe · godt at få noget ordentligt materiale i hånden, at der ikke manglede noget, at alt var klar og der var nok af det hele · særdeles godt organiseret kursus · hele dagen var utrolig udbytterig, også hvad det sociale angik · jeg fik stort udbytte af at opdage, at tingene ikke behøver at være særligt indviklede eller svære at gå til · direkte omsætteligt til arbejdet med børn · hjælpsom og tålmodig kursusleder, yderst faglig dygtig med et smittende engagement og rolig og behagelig at være sammen med · Jeg har altid været meget interesseret i naturen og brugt den meget med børn, men jeg manglede viden om formidlingsteknik, hvilket jeg har fået nu · skønt at få lov til selv at fordybe sig og have god tid til selv at få lov at være ”barnet” ·  kan ikke vente med at springe i røjserne og komme af sted! · alt i alt må jeg sige, at både fagligt, praktisk og socialt har det været meget udbytterigt · jeg har afprøvet grænser som har været svære at bryde · rolig og rar stemning · dejligt at der både var noget for begynderne og noget for de mere erfarne, fin måde at grupperne blev opdelt på · en passende kombination af teori og praktiske øvelser · jeg kunne godt tænke mig at alle mine kollegaer havde været med på kurset – det var rigtig godt · Jeg er kommet min usikkerhed overfor udeliv til livs! · godt med et inspirerende los bagi · det var godt med så mange ideer vi kan bruge i dagligdagen uden brug af så mange indkøbte rekvisitter · tak for denne gang – og på gensyn! ·

 

Udtalelser i forbindelse med PERSONALEKURSER:

· kurset var meget relevant for børnene i vores SFO · her i vuggestuen er der rigtigt blevet prøvet ting, som kurset har inspireret til · det var godt at vi var alene som personalegruppe, så det var vores behov som skovbørnehave vi kunne arbejde med - på den måde blev kurset meget intenst og vi var alle meget engagerede, fordi indholdet var det vi havde brug for · kurset var godt forberedt og kursuslederen formåede at komme godt omkring den store aldersfordeling i vores institution · alt med udelivet var helt nyt for os, så vi var meget spændt inden kurset, men hold da op, hvor blev vi glædeligt overraskede · vi trængte til en god fælles oplevelse og det fik vi i høj grad · vi har lige lavet aktivitetsplan for næste år, her indgår dele af kurset i stort set alle temaer · jeg interesserer mig ikke selv for udendørslivet, men kurset gav mig mere forståelse for, at det er vigtigt nogle af mine kollegaer bruger meget tid i naturen med børnene · underviseren var særdeles godt forberedt, god til at komme deltagerne i møde og god til at improvisere · kurset har styrket det fælles udgangspunkt · medarbejderne myldrer ud i det fri med børnene, så kurset har helt klart fjernet nogle begrænsninger - jeg håber vi får mulighed for et samarbejde en anden gang · fint kursuslederen havde besøgt vores område forinden og planlagt ud fra vore ønsker · fællesskabet om de praktiske opgaver gav et stort udbytte og vi fik åbnet øjnene for at vi har alle tiders område og at vi skal bare skal bruge det · vi fik stort udbytte af at kunne fordybe os uden børn · endnu et pletskud af et kursus – TAK! · vi fik masser af gode fif til at gøre tingene lettere for os selv · der skal noget til at rykke gamle vaner osv., men det er bestemt mit indtryk, at alle fik ny inspiration og noget at arbejde videre med · det var rart at blive rystet sammen som personale og opleve hinanden i nogle helt andre situationer end vi er vant til · kurset ramte lige det vi har brug for og hvor vi har ”huller” · vi kunne godt have brugt meget mere tid – dagen gik alt for hurtigt · nogle er mere udemennesker end andre, men alle havde en god dag ·

 

Velkommen Naturskolen Kurser Galleri Kontakt 

NATURSKOLEN FOR PÆDAGOGER, Vesterskovvej 30, 4793 Bogø. Tlf.: 55 89 45 44. E-mail: mail@udekurser.dk